Koronavirusy

Andrej a Mára klasik

Tiskovka

Ale žádná vláda, a nevím o tom bude určitě mluvit pan ministr Toman. Takže já ještě jednou děkuji všem občanům, kteří dodržují ty závěry naší vlády a jinou technikou dodání peněz. Celkově k té situaci. Takže já si myslím, že dva tisíce devadesát šest vojáků. Na návrh ministryně spravedlnosti Benešové schválila návrh nařízení vlády, kterým se provádějí některé ustanovení zákona o ochraně zdraví. Takže my máme jasně danou karanténu a na to velká kritika, ohledně opatření, co se děje v jiných státech Evropské unie a vývoz těchto léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky. Ale znovu opakujeme a prosíme všechny, aby skutečně nepropouštěli lidi, nepropouštěli. A tam, jak jsem o tom bude mluvit paní ministryně financí. Protože tady je to absolutně priorita – že chceme skutečně testovat i lidi do 65 let, nejenom nad, jak to tam dělá nejlépe. Já bych ještě chtěl poprosit všechny zaměstnavatele a samozřejmě řešíme domovy seniorů, takže řešíme všechno najednou. Samozřejmě, pokud je někdo v těchto těžkých chvílích vlastně skutečně spolupracujeme, a já jsem svolal na dnes od 8 hodin zasedání vlády, kde zakazujeme přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení. Pan ministr Vojtěch dostal dalších 500 milionů, měl 53 milionů, takže jeho tým na tom podílejí, a my jsme také dnes s premiérem polským Morawieckim, který se ptal, co děláme, no a předpokládám, že to nebylo do Číny, tak jsem říkal ne. To já nevím, co všechno. Takže my, skutečně znovu opakuji, že měla přijít dodávka pěti milionů roušek a 1,1 milionu respirátorů. Protože pokud to budete dělat, a my máme dva nekontrolované přenosy a to od dnešní půlnoci. Ale znovu opakujeme a prosíme všechny, aby skutečně brali tu situaci musíme zvládnout. Nasazujeme druhou sanitku v pondělí. Takže Škoda Auto nezavírá z důvodu omezeného odbytu atd. Takže celkově 1 000 miliard, podle našich lékařů i mladí lidé mohou mít zdravotní problémy při napadení virem. My si stále všichni telefonujeme, spolupracujeme… A ještě se ptá: Do prčic, jak dopravíte ten lék z USA?

Na zvídavou otázku

Zároveň v tom testování.
února, takže 5 týdnů, takže je jasné, že ta pomoc by mohla vypadat následovně: Že by přímá pomoc 100 miliard a 900 miliard korun.
A ještě k té karanténě, prosím vás.
Ale já když o tom systému čtrnácti krajských záchranek, čtrnácti klíčových nemocnic.
Já se samozřejmě pro nás jsou: Mít robustní zdravotní systém připraven na další firmy jako subdodavatele.
Když někdo žádá jenom informaci, že zkrátka musíme zabránit šíření viru.
Já bych měl o tom bude mluvit paní ministryně Maláčová a pan ministr vnitra.
My samozřejmě nechceme dopustit, abychom se skutečně chovali tak, abychom byli tolerantní, solidární.
Ale víme, že přijde koronavir, a měli samozřejmě co nejméně kontaktů.
A to hlavní rozhodnutí, které jsme objednali, a udělali jsme také požádali mobilní operátory, aby poslali SMS všem občanům.
Ale je jasné, že my a oni – zaměstnavatelé pro to uděláme zákonem.
V životě jsem neslyšel… Kdo to stále ověřujete, ale prvotní záměr byl Homolka ve větším rozsahu a Motol.

[ oblibovat ]
text psp.cz, Hlídač Státu a Facebook, prgačina starenka L.P. MMXX
Už jsme otestovali 0.28872% republiky.